Fasal 2 TEMPAT URUSAN

Alamat dan tempat urusan pertubuhan ialah: No. 26A, Tingkat Satu, Jalan 6/2, Taman Komersial Pandan Indah, 55100 Kuala Lumpur. atau di tempat lain atau tempat-tempat yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa oleh jawatankuasa; dan alamat surat-menyurat ialah Lot 1.29C, Plaza Uncang Emas Ue3, No. 85, Jalan Loke Yew, 55200 Kuala Lumpur. Tempat urusan berdaftar dan alamat surat-menyurat Pertubuhan tidak boleh diubah tanpa kebenaran Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.