Fasal 1 NAMA

017asli.jpg

Pertubuhan ini dikenali dengan nama

“Persatuan Angkatan Seni Lakon Interaksi, Kuala Lumpur dan Selangor (ASLI)”

(Drama Art Community Association, Kuala Lumpur and Selangor), selepas ini disebut Pertubuhan.

(0054-06-WKL)